Zgroza! „Znak” za aborcją! „Katolicy” w szponach cywilizacji śmierci? || Paweł Chmielewski. NA STRAŻY

Program Pawła Chmielewskiego „Na straży”.

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź
  1. Jeszcze w kwestii samej pandemii – to w samym Kościele głosem naszych Biskupów i Księży potraktowano Ciało Pańskie jako potencjalny nośnik zarazy, kiedy to w celach higienicznych /sic!/ usilnie zachęcano wiernych, do komunii duchowej, do przyjmowania Hostii na rękę, do mszy-online etc. Boże mój ! – przecieram oczy ze zdumienia, jakby zupełnie nie wierzono już, że w tej Hostii jak głosi pieśń: „jest Bóg żywy, choć zakryty lecz prawdziwy …”, jakby nie wierzono już , że Jezus Chrystus jest lekarzem naszej duszy i ciała, który woła człowieka mówiąc: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” /Mt 11, 28/. Pasterzom naszego Kościoła chcę powiedzieć, że Dobry Bóg zapraszając nas do Swojego Domu w ponawianej każdego dnia Ofierze Golgoty, obdarza nas łaską na tyle, na ile mamy w sobie wiary w Jego uzdrawiającą moc . Niech słowa Psalmu 91 staną się impulsem do odrodzenia tejże wiary. Cóż można rzec tu więcej, módlmy się gorąco prosząc Miłosiernego Boga aby przymnożył nam żywej wiary i wynagradzajmy Mu za ten policzek i zdradę, a także za wszystkie aberracje i profanacje dokonywane we wnętrzu Jego Kościoła i poza nim. Króluj nam Chryste !

Dodaj komentarz