1. Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w związku z korzystaniem z Portalu działającego pod adresem www.pch24.pl (dalej jako: „Portal”) przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, 31-064 Kraków, ul. Augustiańska 28, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS: 0000112287 REGON: 357073726 (dalej jako: „Administrator” lub „Stowarzyszenie”) oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRSITIANA”, 31-066 Kraków, ul. Skawińska 13/13, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS 0000775730 REGON 382789862. 

2. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych osób fizycznych, które korzystają z Portalu, a w szczególności osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Portalu.

3. Dane osobowe osób korzystających z Portalu, przetwarzane są przez Administratora w celu:

3.1. marketingu usług świadczonych przez Administratora oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody),

3.2. dostosowania Portalu do potrzeb ww. osób,

3.3. ewentualnego dochodzenia roszczeń,

3.4. realizacji celów statutowych,

3.5. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. Portalu.

4. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Portalu oraz usług oferowanych w jego ramach, osoba korzystająca z Portalu traci możliwość korzystania z nich.

5. Jeżeli osoba korzystająca z Portalu umieszcza w Portalu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

6. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby korzystającej z Portalu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące osoby korzystającej z Portalu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody tej osoby.

7. Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane osoby korzystającej z Portalu i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Administrator stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń Portalu w celu ochrony danych, w szczególności zabezpieczenia antywirusowe i antywłamaniowe serwera przechowującego dane.

8.Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli osoba korzystająca z Portalu nie zachowa zasad bezpieczeństwa.

9. Stowarzyszenie udostępnia osobom odwiedzającym stronę możliwość przekazania datku na rozwój portalu. Wpłatę na rozwój portalu można wykonać przelewem, za pomocą danych dostępnych na stronie: http://www.pch24.pl/wesprzyjlub za pomocą systemu Tpay.com, po uprzednim podaniu imienia, nazwiska i kwoty datku na stronie http://www.pch24.pl/wesprzyj.

10. Dane osobowe osób dokonujących wpłaty opisanej w pkt. 1 przetwarzane są przez Stowarzyszenie także w celu wykonania płatności, ewentualnego dochodzenia roszczeń, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także w celu tworzenia statystyk wpłat.

11. Osoby dokonujące wpłat na rozwój Portalu za pośrednictwem systemu Tpay.com wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie przy ul. Augustiańskiej 28 (administratora danych) w celu wykonania płatności. Podanie danych jest dobrowolne. Osobom dokonującym wpłaty przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

12. Stowarzyszenie udostępnia osobom odwiedzającym stronę usługę subskrypcji biuletynu portalowego, zwanego dalej „Newsletterem”, wysyłanego w formie emaila na adres podany w formularzu zapisu na stronie PCh24.pl. Stowarzyszenie nie pobiera za Newsletter żadnych opłat.

13. Osoba zamawiająca Newsletter wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie przy ul. Augustiańskiej 28 (administratora danych) w celu wykonania usługi, a także w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenie. Przetwarzanie danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie. Podanie danych jest dobrowolne. 

Regulamin komentarzy PCh24.tv

1. Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:
• promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;
• obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;
• zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
• zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
• przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);
• zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
• są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem);
• są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich;
• są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;
• zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.tv (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2. Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora. 

Cookies

1. Administrator informuje, że podczas korzystania z Serwisu zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, 31-064 Kraków. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Portalu przez użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. dostosowania części informacji wyświetlanych w ramach Portalu i na stronach partnerskich do zainteresowań użytkownika

c. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Portalu korzystają

d. weryfikowania poprawności wprowadzanych na stronach Portalu przez użytkowników danych.

4. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

5. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;

b .„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;

c. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu .

Jak wyłączyć cookies?

Aby wyłączyć obsługę ciasteczek (cookies) w przeglądarce należy wykonać opisane poniżej czynności z uwzględnieniem używanej przeglądarki:


Google Chrome:

W prawym górnym rogu klikamy w symbol ustawień

W otwartym menu wybieramy opcję „Ustawienia”. W otwartym oknie na samym dole będzie przycisk „Pokaż ustawienia zaawansowane”. Wówczas pojawi się kilka dodatkowych opcji.  Klikamy w link „Ustawienia treści” w polu „Prywatność”.

W otwartym nowym oknie wybieramy opcję „Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn”.

Możemy też wcisnąć „Wszystkie pliki cookie i dane witryn” i w otwartym oknie kliknąć „Usuń wszystkie” – to usunie wszystkie dotychczas zapisane na komputerze pliki cookies.

Można też zablokować obsługę ciasteczek na określonej witrynie. W tym celu w powyżej przedstawionym zrzucie ekranu pozostawiamy zaznaczoną opcję „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)”, ale klikamy w przycisk „Zarządzaj wyjątkami”. W nowo otwartym oknie wpisujemy kluczową część adresu witryny (np. „adreswitryny” dla „adreswitryny.com”) i wybieramy opcję „blokuj”, po czym klikamy przycisk gotowe.

Microsoft Internet Explorer

W najnowszych odsłonach przeglądarki Microsoft Internet Explorer domyślnie schowany jest pasek menu. Aby go otworzyć należy wcisnąć lewy klawisz Alt lub F10 i wybieramy z menu opcję „Narzędzia”, a z otwartego menu ostatnią pozycję „Opcje internetowe”.


Po zatwierdzeniu w otwartym oknie wybieramy zakładkę „Prywatność”, a później klikamy w przycisk „Zaawansowane”.

W otwartym oknie zaznaczamy wszystkie opcje tak jak zostało to pokazane na poniższym zrzucie ekranu:

Można też wykasować wszystkie dotychczas zapisane dane witryn. W tym celu w otwartym wcześniej oknie „Ustawienia internetowe” klikamy w zakładkę „Ogólnie” i tam wybieramy opcję „Usuń” wskazaną na poniższym zrzucie ekranu:

Zaznaczona opcja „Zachowaj dane ulubionych witryn sieci Web” pozwala na zachowanie danych witryn, które mamy wpisane w zakładce „Ulubione”. Jeśli jej nie odznaczymy ciasteczka nie zostaną usunięte ze wszystkich witryn.

Mozilla Firefox

W najnowszych odsłonach przeglądarki Mozilla Firefox domyślnie schowany jest pasek menu. Aby go otworzyć należy wcisnąć lewy klawisz Alt lub F10 i wybieramy z menu pozycję „Narzędzia”, a tam „Opcje”:

W otwartym oknie wybieramy zakładkę „Prywatność”, tak jak zostało to pokazane poniżej:

W tym oknie zmieniamy opcje widoczną pod nazwą „Program Firefox”: którą zmieniamy na „będzie używał ustawień użytkownika:”

Nieco niżej odznaczamy opcję „Akceptuj ciasteczka”. Po tych zabiegach klikamy w przycisk OK.

Możemy też pozostawić włączoną opcję „Akceptuj ciasteczka” ale zablokować ja na konkretnej witrynie. W tym celu klikamy w przycisk „Wyjątki” widoczny na powyższym zrzucie ekranu i w nowo otwartym oknie uzupełniamy adres witryny i klikamy w przycisk „Blokuj” .

Opera

W przeglądarce Opera klikamy w przycisk „Opera” znajdujący się w lewym górnym rogu okna przeglądarki lub wciskamy lewy klawisz Alt. W otwartym menu wybieramy opcję „Ustawienia”, a później „Preferencje…”


W nowo otwartym oknie wybieramy zakładkę „Zaawansowane”, a później z listy zamieszczonej w lewej części okna wybieramy „Ciasteczka”.
Powinniśmy zobaczyć takie oto opcje:

Zaznaczamy opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek” i klikamy w przycisk „OK”.

Możemy też wyczyścić wszystkie dotychczas zebrane ciasteczka wybierając opcję „Zarządzaj ciasteczkami” w powyżej zamieszczonym zrzucie ekranu. W nowo otwartym oknie należy konsekwentnie klikać w przycisk „Usuń” dla każdej pozycji.