„Wszystkich nas nie zamkniecie”… za Baumana

Ich skazali za protest przeciwko majorowi-profesorowi Baumanowi. Oni przyszli na marsz, by powiedzieć… „Wszystkich nas nie zamkniecie”!!!