TRANSHUMANIZM? Straszliwa wizja KLĘSKI człowieczeństwa!

Prelekcja dr. Grzegorza Osińskiego pt. „Co kryje pojęcie transhumanizmu?” wygłoszona podczas XIX Kongresu Konserwatywnego. Niepołomice 22 X 2022 r.