Tomasz Rowiński o historii Komunii Świętej na rękę

Kampania „Stop Komunii na rękę” wywołała w Polsce ożywioną dyskusję o udzielaniu Komunii świętej na rękę. O źródłach tej praktyki i związanych z nią wielkimi niebezpieczeństwami mówił Tomasz Rowiński w rozmowie z Pawłem Chmielewskim.