Tomasz Rowiński: Czy wybory prezydenckie to starcie światła i ciemności?

Z Tomaszem Rowińskim  (magazyn „Christianitas”) rozmawia Paweł Chmielewski.