Święty Pius X – pogromca modernizmu

Dewiza arcykapłańska, jaką przyjął św. Pius X „Instaurare omnia in Christo” („Odnowić wszystko w Chrystusie”) jest głęboko zakorzeniona w ideach realizowanych przez tego wielkiego papieża. Św. Pius X nie myślał kategoriami przewrotu, czyli rewolucyjnych reform, które postulowano. Żadnej rewolucji, żadnego wsłuchiwania się w głos modernistów z zewnątrz i z wewnątrz Kościoła. Tylko w Chrystusie uda się wszystko odnowić. Ta niezwykle prosta i jednocześnie jakże głęboka dewiza zawiera w sobie cały pontyfikat św. Piusa X – wielkiego pogromcy modernizmu.

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Dodaj komentarz