ŚWIADECTWO. Cud Eucharystyczny w Legnicy? „Bóg wysłał nam OSTRZEŻENIE!”

Ks. Andrzej Ziombra, proboszcz parafii pw. św. Jacka w Legnicy i świadek Cudu Eucharystycznego w rozmowie z Anną Nowogrodzką-Patryarchą.