Sojusz z Maryją? To NAJLEPSZE dla Polski!

Zobacz wystąpienie dr. Wojciecha Golonki podczas krakowskiej Konferencji Historycznej z okazji 400-lecia wiktorii chocimskiej „Fidei defensor”.