Represje za PRAWDĘ! Ks. prof. Dariusz Oko pójdzie do więzienia?

O pewnych sprawach mówić głośno nie można. O alergicznej alergii na prawdę i karze grożącej za jej głoszenie opowiada ks. prof. Dariusz Oko w programie Łukasza Karpiela Prawy Prosty. Petycja w obronie ks. prof. Oko: https://bronmyksiedzaoko.pl/