Psychologiczny wymiar dechrystianizacji

O psychologicznym wymiarze dechrystianizacji i rewolucji w tendencjach mówi Julio Loredo – prezes włoskiego Stowarzyszenia Obrony Tradycji.