Przełom w polskim Kościele?! Idzie nowe? || Paweł Chmielewski NA STRAŻY

Przełom w polskim Kościele?! Idzie nowe? || Paweł Chmielewski NA STRAŻY

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź
  1. Pełna zgoda z Panem Pawłem – żadnych kompromisów z niewierzącymi ! Warto w tym miejscu przytoczyć Św. Pawła z Listu do Koryntian: „Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? …” (2 Kor 6, 14-16). Co do nauki religii w szkołach, myślę że problemem nie jest tu miejsce samo w sobie, ale współczesny światopogląd, etyka, wychowanie – całkowicie wypaczona hierarchia wartości, następstwem tego jest brak należytego szacunku do samego Boga. Na każdej płaszczyźnie w relacjach z Panem Bogiem trzeba powrócić do poziomu głębokiego pokłonu w postawie klęczącej. Tylko w pokorze i na kolanach możemy odnowić naszą wiarę, ale to wymaga całkowitego wywrócenia obecnie przyjętych w Kościele norm i zwyczajów i dotyczy to zarówno wiernych jak i Pasterzy.

Dodaj komentarz