Prof. Wojciech Polak: Jak odeprzeć rosyjskie i niemieckie kłamstwa o Polsce?

Dlaczego Rosja i Niemcy kolportują rażące kłamstwa o Polsce? Czy władzom naszego kraju uda się wypracować narzędzia pozwalające przełamać zakłamaną narrację historyczną i pokazać zachodniemu światu prawdę o polskim bohaterstwie i sowieckich oraz niemieckich zbrodniach? O tym, a także o ważkiej roli postaci hetmana Stanisława Żółkiewskiego w polskiej historii, mówił prof. Wojciech Polak w rozmowie z Pawłem Chmielewskim.