Prof. Skrzydlewski: Prawda i fałsz w formowaniu światopoglądu człowieka

Wykład prof. Pawła Skrzydlewskiego, wygłoszony 29 stycznia 2020 roku w Rzeszowie, podczas sympozjum naukowego pt. „Edukacja i Kultura”. Tytuł referatu: „Prawda i fałsz w formowaniu światopoglądu człowieka”.