Prof. Paweł Skrzydlewski: Ogromnie cieszy mnie nominacja dla profesora Czarnka

Laicyzm to ideologia słusznie potępiona przez papieży. Jego konsekwentne zastosowanie w państwie musi siłą rzeczy prowadzić do totalitaryzmu. O wielkich zagrożeniach płynących z tej fałszywej koncepcji mówił prof. Paweł Skrzydlewski w rozmowie z Pawłem Chmielewskim.