Prof. Paweł Skrzydlewski: czy człowiek jest gospodarzem natury?

Materiał z konferencji „Ekologia – nauka czy ideologia” zorganizowanej przez Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie.