Prof. Mieczysław Ryba: Czy Polska może być laicka? Broń nas przed tym, Boże!

Czy Polska może być laicka? Paweł Chmielewski zaprasza na rozmowę z prof. Mieczysławem Rybą.