Prof. Jacek Bartyzel: Wraz z Jeanem Raspailem umarła stara Francja

Z prof. Jackiem Bartyzelem rozmawia Paweł Chmielewski.