Prof. Henryk Kiereś: Czym jest tak naprawdę kultura – i antykultura

Wokół tak podstawowych pojęć jak „kultura” czy „cywilizacja” istnieje współcześnie ogromne zamieszanie. Wiele zjawisk przedstawianych nam przez mass-media jako wytwory kultury są w istocie czystą anty-kulturą lub barbarzyństwem. O tym, czym tak naprawdę jest kultura i czym jest łacińska cywilizacja, mówił prof. Henryk Kiereś w rozmowie z Pawłem Chmielewskim.