POSPIESZALSKI. O tym MILCZĄ w szkole i na ambonie! || w pośpiechu

Zobacz komentarz Jana Pospieszalskiego w programie „w pośpiechu”.