Pius VII kontra Napoleon. Wielkie STARCIE cywilizacyjne || Rozmowa PCh24

O papieżu Piusie VII mówi prof. Marek Kornat w rozmowie z Tomaszem Kolankiem.