Paweł Milcarek: musimy na nowo zinterpretować Sobór Watykański II

Z dr. Pawłem Milcarkiem, redaktorem naczelnym magazynu „Christianitas” rozmawia Paweł Chmielewski.