Mec. Jerzy Kwaśniewski: Polska może być liderem pro-life na świecie!

O tym, jakie skutki prawne pociągnie za sobą publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej mówi mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.