LISICKI, GÓRNY, KRATIUK: Rok 2020 – pandemia w Kościele. I co dalej?

Paweł Lisicki, Grzegorz Górny i Krystian Kratiuk podsumowują rok 2020 w Kościele.