Ksiądz Piotr Skarga. Takich kazań potrzebujemy!

Gdyby tak ks. Piort Skarga mógł dziś stanąć na ambonie… Jakie tematy by poruszył? O czym nauczał? O czym traktowałyby jego płomienne kazania? Gościem Marcina Austyna jest Sławomir Skiba, wiceprezes Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi.