Ks. Roman Kneblewski: św. Pius X wzorem miłosierdzia


„Szeroko rozpowszechnione jest fałszywe pojmowanie miłosierdzia. Myślę, że wzorem tej cnoty może być Święta Inkwizycja walcząca o duszę oskarżonego”tłumaczył ks. R oman Kneblewski podczas konferencji „Ignis Ardens. W 100-lecie śmierci św. Piusa X”.


ZOBACZ FILM