Ks. prof. Tadeusz Guz: Sprzeczność „teorii ewolucji” w aspekcie filozofii

Wykład księdza profesora Tadeusza Guza – Sprzeczność „teorii ewolucji” w aspekcie filozofii – wygłoszony podczas konferencji Ewolucja i pochodzenie gatunków w świetle współczesnej nauki – spojrzenie interdyscyplinarne w Warszawie 19 maja 2016 r.