Konferencja „Seks-Gender-Rewolucja”

Klub Polonia Christiana zorganizował konferencję „Seks-Gender-Rewolucja”. Głos zabrali prof. Piotr S. Mazur i prof. Mieczysław Ryba.