Kazimierz Przeszowski: Konwencja stambulska poniża polskich katolików

Konwencja stambulska traktuje religię i tradycję jako źródła przemocy. To być może prawda odnośnie cywilizacji islamskiej czy niektórych nurtów protestantyzmu, ale w żadnym razie nie odnośnie katolicyzmu i Polski. O fundamentalnych grzechach tego genderowego dokumentu mówił Kazimierz Przeszowski z Centrum Życia i Rodziny w rozmowie z Pawłem Chmielewskim.