Jan Pospieszalski: o tym ZWYCZAJU ZAPOMNIELIŚMY! Dlaczego?!

Jan Pospieszalski mówi o pięknym i coraz bardziej zapomnianym zwyczaju ludowym.