Grzegorz Górny: „druga Fronda” jest możliwa? Jak odpowiedzieć na bunt młodych

W jaki sposób dzisiaj odpowiedzieć na bunt młodych ludzi przeciwko autorytetom i Kościołowi? Na to pytanie odpowiada Grzegorz Górny, współtwórca „Frondy”, która w latach 90. kształtowała młode pokolenie konserwatystów.