Ekoreligia – zielona odsłona neomarksizmu. Prof. Paweł Skrzydlewski dla PCh24

Aby dobry człowiek uwierzył złu, musi ono zostać podane pod maską dobra – przypomina prof. Paweł Skrzydlewski, opisując radykalne postulaty ekologiczne, wykorzystujące kryzys do promowania rozwiązań odwracających naturalny porządek świata i kwestionujących miejsce człowieka wśród Stworzenia.