„EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA”. Nowa obsesja europejskich elit! CO NAPRAWDĘ NAM GROZI?

Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy związany z Ruchem Obrony Szkoły, wygłosiła to wystąpienie w trakcie konferencji „Edukacja włączająca – ideologia inkluzji w realiach szkolnych”, która odbyła się 19 listopada na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.