„Drapieżny kapitalizm” a klasyczne poszanowanie własności

Aby uzmysłowić sobie różnicę w założeniach między liberalną a klasyczną wizją własności, nie trzeba wcale „przekopywać się” przez długie i nudne filozoficzne traktaty.