Dr Lech Haydukiewicz: Państwo i rodzina w świetle wskaźników demograficznych

Wykład dr Lecha Haydukiewicza: „Państwo i rodzina w świetle wskaźników demograficznych” wygłoszony podczas XII Kongresu Konserwatywnego 17 października 2015 r.