Demoralizujące parady równości zostaną ZAKAZANE?

Czy państwo zdecyduje o zakazie demoralizacji w przestrzeni publicznej? Czy parady równości, w trakcie których dochodzi do obscenicznych zachowań a także profanowania symboli religijnych, zostaną zakazane? O tym mówi nam Krzysztof Kasprzak z Fundacji Życie i Rodzina.