Dać świadectwo Prawdzie. Apostolat świeckich jako nadzieja w czasie przełomu

O godz. 20.00 rozpoczynamy transmisję drugiej części XVII Kongresu Konserwatywnego odbywającego się w tym roku pod hasłem Kryzys w Kościele. Źródła, skutki, nadzieja odnowy. 

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź
  1. Kapłan niezłomny – X. Zygmunt Golian w swojej odezwie do katolików w 1860 r tak oto pisał: „Nieprzyjaciel otwarty mniej jest niebezpieczny niż przyczajony, lepszy z przekleństwem w ustach i z to­porem w ręku, niż z miodem na ustach, po którym skrycie sączy w serca jad śmiertelny! Miłość i pokora, to rzeczy święte, to nasze prawo — to fundament i dusza spraw naszych — ale pokorą nie jest ustępowanie tam, gdzieśmy niewzruszenie jako mur stać winni, ale miłością nie jest dawanie pocałunku zgody i pokoju tym, którzy szarpią łono matki, lub którzy występują w obronie i z pochwałami jej wrogów. Nikt nie miał i mieć nie będzie większej miłości i pokory jak nasz Boski Zba­wiciel, a On obłudnikom wojnę wypowiedział i nieraz Biada wam powtórzył — i wyraźnie powiedział: że mię­dzy nim, a Księciem ciemności żadnej spółki nie ma, że Książę tego świata precz wyrzucony będzie, że którzy przez walkę dla sprawy Bożej Zbawcę w swych sercach podniosą, tych On wszystkich pociągnie ku sobie! — On też z całą swoją miłością i pokorą znieważających Ko­ściół biczmi precz wyrzucił.”

Dodaj komentarz