Czym jest dystrybucjonizm?

Jakie są źródła kryzysu trapiącego Zachód? Jaką rolę własność odgrywa w życiu społecznym i politycznym? Jakie są podstawowe założenia dystrybucjonizmu? Z o. Ianem Boydem C.S.B., założycielem „The Chesterton Review” i dyrektorem Instytutu na rzecz Wiary i Kultury im. G.K. Chestertona, rozmawia Mateusz Ziomber.