Czy w totalnej klęsce można odnaleźć dobro, radość i siłę?

Warto myśleć o różnych wydarzeniach historycznych naszej ojczyzny w kategoriach poszukiwania dobra, radości i siły. Warto obchodzić różne uroczystości związane z ważnymi dla nas – Polaków rocznicami z podniesionym czołem i z uśmiechem, i nie szukać w nich krwi i potu, tylko tego, co daje siłę.