Czy nowy minister edukacji odbije uniwersytety z rąk ideologów?

Przed nowym ministrem edukacji, prof. Przemysławem Czarnkiem, stoi olbrzymiej wagi zadanie: odbicie polskich uniwersytetów z rąk ideologów. Trzeba mieć nadzieję, że zadanie to uda się wykonać. O tym, a także o problemie laicyzmu, mówił prof. Grzegorz Kucharczyk w rozmowie z Pawłem Chmielewskim.