Czy Maryja szczególnie pokochała Polskę? II Niewolnik Niepokalanej

Na program Niewolnik Niepokalanej zaprasza Bogusław Bajor.