Czy abdykacja Benedykta XVI była legalna? Oto fakty!

Adnotacja: w przemówieniu z 27 II 2013 Benedykt XVI mówi: La mia decisione di rinunciare all’esercizio attivo del ministero (niem. Meine Entscheidung, auf die aktive Ausführung des Amtes zu verzichten; pol. Moja decyzja o rezygnacji z aktywnego wykonywania posługi). Co istotne, a co nie wybrzmiało w pełni na nagraniu, mówi się tu o posłudze bezprzymiotnikowo, a jedynie o jej wykonywaniu z przymiotnikiem „aktywna”, co dodatkowo podkreśla brak podstaw do przypisywania mu woli transformacji samej posługi. Dopiero w dalszej części wystąpienia Benedykt XVI mówi o „aktywnym albo pasywnym” życiu, w którym pomocą będzie mu św. Benedykt, co jest oczywiście nawiązaniem do znanego rozgraniczenia między vita activa i vita contemplativa. (Egli (San Benedetto) ci ha mostrato la via per una vita, che attiva o passiva, appartiene totalmente all’opera di Dio/Er (heilige Benedikt) hat uns den Weg für ein Leben gezeigt, das aktiv oder passiv ganz dem Werk Gottes gehört).

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Dodaj komentarz