CYFRYZACJA jako APARAT KONTROLI społeczeństwa

Prelekcja dr. Jakuba Majewskiego pt. „Cyfryzacja jako aparat kontroli społeczeństwa” wygłoszona podczas XIX Kongresu Konserwatywnego. Niepołomice 22 X 2022 r.