Bardzo ważny krok Watykanu – przeciwko protestantyzacji kapłaństwa

Watykańska Kongregacja ds. Duchowieństwa opublikowała niezwykle istotną i doniosłą instrukcję o kształtowaniu życia parafialnego. Dokument precyzuje rolę proboszcza i świeckich i stawia tamę rewolucyjnym pomysłom głębokiej protestantyzacji kapłaństwa. O sprawie mówi red. Paweł Chmielewski.