Arkadiusz Stelmach: Czy Kościół w Polsce pójdzie drogą zachodnich modernistów?

Kryzys w Kościele jest faktem. Problemy widziane wyraźnie na Zachodzie, są także i w Polsce. Także i cel w jakim zmierzamy wydaje się być wspólny. Na czym więc polega różnica i czy Polska może jeszcze zawrócić z obranego kursu? Zapraszamy prelekcję Arkadiusza Stelmacha ze Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Wystąpienie zostało zarejestrowane podczas międzynarodowej konferencji „Europo, co zrobiłaś ze swoim chrztem?” w dniu 2 marca 2020 w Krakowie w ramach Klubu Skawińska 13.