Arabowie i Żydzi. O cywilizacjach według Feliksa Konecznego

Cywilizacje arabska i żydowska przez wieki silnie oddziaływały – i wciąż oddziałują – na cywilizację łacińską. Czym się charakteryzują, gdzie leżą ich wielkie pułapki, a gdzie, jeżeli takowe są, elementy ciekawe i warte szerszej refleksji? O tym mówił znawca myśli Feliksa Konecznego, prof. Paweł Skrzydlewski w rozmowie z Pawłem Chmielewskim.