Wesprzyj nas i uzyskaj dostęp do naszej bazy filmowej!

Zobacz fragment filmu "Lawendowa Mafia"

Po wpłacie otrzymasz maila ze specjalnym linkiem do rejestracji swojego konta PCh24.TV z dostępem do bazy filmowej

Wybierz kwotę wsparcia:
Proszę podać dane osobowe:

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków (administratorzy danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:[email protected] Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Twoje wsparcie pozwoli nam realizować kolejne produkcje, reportaże i wiele wiele innych. W zamian otrzymasz trzymiesięczny dostęp do naszej platformy, na której będziesz miał możliwość obejrzenia wielu filmów takich jak “Ich prawdziwe cele”, “Nowa nienormalność” czy opowiadający o pięknie Mszy Wszechczasów.

Oczywiście oprócz archiwalnych produkcji zobaczysz także nasze najnowsze dzieło – film “Lawendowa mafia”, w którym wraz z ekspertami – ks. prof. Dariuszem Oką i ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim pokazujemy jak homoseksualne lobby wprowadziło grzech pedofilii do Kościoła. Opisujemy w nim także inne błędy i zło, panoszące się w ostatnich latach w naszej świętej wspólnocie: liberalizm obyczajowy w kontaktach międzyludzkich, będący efektem rewolucji seksualnej 1968 roku, jawne sprzeciwienie się Pawłowi VI i nauczaniu Kościoła o moralności i etyce seksualnej, brak reakcji na czyny homoseksualne czy zezwalanie na kontakty między mężczyznami w seminariach, a także uległość wobec wykorzystujących swoją pozycję biskupów i hierarchów.