Wesprzyj nas, uzyskaj dostęp do bazy filmowej i zobacz film „Miłosierdzie” w całości!

Zobacz trailer filmu „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu”

Po wpłacie otrzymasz maila ze specjalnym linkiem do rejestracji swojego konta PCh24.TV z dostępem do bazy filmowej

Wybierz kwotę wsparcia:
Proszę podać dane osobowe:

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: [email protected] Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Twoje wsparcie pozwoli nam realizować kolejne produkcje, reportaże i wiele, wiele innych. W zamian otrzymasz trzymiesięczny dostęp do platformy PCh24TV. Utworzyliśmy tam bazę filmową, na której będziesz miał możliwość obejrzenia naszych produkcji, w tym m. in. “Rok 1984. Totalitaryzm 2.0”, “Ich prawdziwe cele”, “Nowa nienormalność”, “Bóg” czy też film opowiadający o pięknie Mszy Wszechczasów.

Oczywiście oprócz archiwalnych produkcji zobaczysz także nasze najnowsze dzieło – film “Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu″. Przypominamy w nim katolikom o tym, czym naprawdę jest Boże Miłosierdzie, a nie jego fałszywa interpretacja kolportowana przez “katolików otwartych” i środowiska protestanckie. Wskazujemy, że każdy grzesznik może liczyć na Boże Miłosierdzie, ale tylko wtedy, gdy podejmie radykalną zmianę swego życia i postępowania. Nawrócenie jest bowiem jedynym kluczem do Bożego Miłosierdzia.