FILM, KTÓRY RZUCI NA KOLANA
PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

W Najświętszym Sakramencie prawdziwie znajduje się Jezus Chrystus – prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek; Syn Boży, Zbawiciel, Król całego stworzenia. Niestety dziś na masową skalę prawda ta jest podważana, a sam Bóg obecny w chlebie i winie staje się celem ataków, bluźnierstw i profanacji: zarówno tych celowych jak i nieświadomych.


Dlatego tworzymy film, który przypomina o tym, Kto ukryty jest pod postaciami chleba i wina. I że wszyscy jesteśmy wezwani do oddawania Mu najwyższej czci.


Nasz film nie będzie mógł powstać bez Twojego wsparcia, dlatego prosimy o pomoc w zebraniu 100 000 złotych, które pokryją koszty jego produkcji i promocji. W ramach naszej wdzięczności zapewnimy Ci możliwość obejrzenia filmu offline przed jego oficjalną premierą.

TWÓRCY

O FILMIE

 •  

   

   

   

   

   

   

  "

  Do rozmyślań nad filmem o czci do Najświętszego Sakramentu natchnęły mnie słowa wypowiedziane przez świętego Franciszka z Asyżu. Jezus uniża się co dzień jak wtedy, gdy z tronu królewskiego zstąpił do łona Dziewicy. Codziennie przychodzi do nas w pokornej postaci. Co dzień zstępuje do nas z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana. O tej wyjątkowej Prawdzie pamięta coraz mniej katolików. Ten film stawia sobie jedno główne zadanie - w prosty sposób pokazać tę Prawdę, w którą musimy wierzyć, aby osiągnąć zbawienie.

   

   

  KRYSTIAN KRATIUK

  reżyser filmu

 •  

   

   

   

   

   

   

  "

  Świat, w którym jest tak wiele hałasu, tak wiele zagubienia, potrzebuje milczącej adoracji Jezusa ukrytego w hostii. Trwajcie w modlitwie adoracji i uczcie wiernych tej modlitwy. W niej znajdą pocieszenie i światło ludzie strapieni - mówił papież Benedykt XVI. W czasach chaosu i zamętu wielu zadeklarowanych katolików zapomniało o tym, jak wielkim skarbem jest ukrycie się Chrystusa w chlebie i winie. Chcemy przypomnieć im o tym; chcemy by nasz film rzucał na kolana przed Najświętszym Sakramentem - Jezusem Chrystusem, jedynym Bogiem, prawdziwym Zbawcą.

   

  MATEUSZ OCHMAN

  co-reżyser filmu

 •  

   

   

   

   

   

  "

  Do rozmyślań nad filmem o czci do Najświętszego Sakramentu natchnęły mnie słowa wypowiedziane przez świętego Franciszka z Asyżu. Jezus uniża się co dzień jak wtedy, gdy z tronu królewskiego zstąpił do łona Dziewicy. Codziennie przychodzi do nas w pokornej postaci. Co dzień zstępuje do nas z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana. O tej wyjątkowej Prawdzie pamięta coraz mniej katolików. Ten film stawia sobie jedno główne zadanie - w prosty sposób pokazać tę Prawdę, w którą musimy wierzyć, aby osiągnąć zbawienie.

   

   

  KRYSTIAN KRATIUK

  reżyser filmu

 •  

   

   

   

   

   

  "

  Świat, w którym jest tak wiele hałasu, tak wiele zagubienia, potrzebuje milczącej adoracji Jezusa ukrytego w hostii. Trwajcie w modlitwie adoracji i uczcie wiernych tej modlitwy. W niej znajdą pocieszenie i światło ludzie strapieni - mówił papież Benedykt XVI. W czasach chaosu i zamętu wielu zadeklarowanych katolików zapomniało o tym, jak wielkim skarbem jest ukrycie się Chrystusa w chlebie i winie. Chcemy przypomnieć im o tym; chcemy by nasz film rzucał na kolana przed Najświętszym Sakramentem - Jezusem Chrystusem, jedynym Bogiem, prawdziwym Zbawcą.

   

  MATEUSZ OCHMAN

  co-reżyser filmu

OBEJRZYJ

MATERIAŁY DODATKOWE

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo

O NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE

CYTATY

Nie jesteś godzien przyjmować Eucharystii, ale jest ci niezbędna!
św. Jan Maria Vianney
Jedna dobrze przeżyta Komunia Święta zdolna jest zmienić nas w świętych i doskonałych.
św. Franciszek Salezy
Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiały by kierować ruchem u wejścia do kościołów.
św. Teresa z Lisieux
Wiem, że na tym ołtarzu kochasz mnie tą samą miłością, jaką mnie kochałeś, kiedy swoje Boskie życie trawiłeś wśród tylu goryczy Krzyża!
św. Alfons Maria Liguori
Lękać się trzeba i modlić, abyśmy na skutek powstrzymywania się od Eucharystii nie odłączyli się od Ciała Chrystusa i nie oddalili się od zbawienia. Przed czym ostrzega sam Chrystus.
św. Cyprian
Ponad Eucharystię żaden inny sakrament nie jest bardziej zbawienny; on usuwa grzechy, pomnaża cnoty, duszę nasyca obfitością duchowych darów.
św. Tomasz z Akwinu
Komunia nie jest dla świętych, a dla tych, którzy chcą stać się święci. Leki podaje się chorym, jak słabym daje się jeść.
św. Jan Bosko
Previous
Next

Zbiórka zakończona! 
DZIĘKUJEMY! OD 25 LUTEGO WSZYSCY DARCZYŃCY UZYSKAJĄ DOSTĘP PRZEDPREMIEROWY DO FILMU

WESPRZYJ PRODUKCJĘ FILMU

O NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE!

Każda osoba, która wesprze wydanie naszego filmu,
otrzyma przedpremierowy dostęp do tej produkcji!

WESPRZYJ

POWSTANIE FILMU

Film powstaje, aby przypomnieć o tym, Kto ukryty jest pod postaciami chleba i wina, i że wszyscy jesteśmy wezwani do oddawania Mu najwyższej czci.

 

OSTATNIO WSPARLI:

Zbiórka na film

80 000 zł

ZEBRALIŚMY

80 000 zł

POZOSTAŁO

0 zł

100%

Jesteśmy wdzięczni za skalę odzewu i wsparcia. Dziękujemy za Waszą hojność i pomoc! Mamy już pewność, że dzięki Wam film powstanie. Właśnie rozpoczęliśmy prace nad jego postprodukcją, a kolejne informacje przekażemy Wam już wkrótce!

Zbiórka na promocję filmu

50 000 zł

ZEBRALIŚMY

50 000 zł

POZOSTAŁO

0 zł

100%

Wasze wsparcie jest dla nas nieocenione! W związku z ogromnym zainteresowaniem, zdecydowaliśmy się zwiększyć kwotę przeznaczoną na promocję tego filmu, która pierwotnie wynosiła 20 000 złotych. Dzięki kwocie 50 000 złotych z pewnością dotrzemy do jeszcze większej liczby odbiorców naszej produkcji.

PONADTO ZEBRALIŚMY:

85 938 zł

Udało się! Dzięki Państwa hojności zebraliśmy już minimalną kwotę potrzebną do przeprowadzenia skutecznej promocji filmu „Bóg”. Skala naszych działań może być jednak zdecydowanie większa, dlatego zachęcamy do dodatkowego wsparcia promocji naszego reportażu. Każda kolejna złotówka to kolejne osoby, które niebawem dowiedzą się o tej produkcji. Jesteśmy przekonani, że film „Bóg” przyniesie wspaniałe duchowe owoce, a wielu naszych bliźnich zrozumie, że Najświętszy Sakrament to największe bogactwo, jakim zostaliśmy obdarowani.

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: [email protected] Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.