Pedofilia w Kościele to temat wyjątkowo bolesny, a krzywda wyrządzana dzieciom jest grzechem wołającym o pomstę do nieba. Ludzie niezwiązani z Kościołem podejmując próbę rozliczenia tego zła, zapominają o praprzyczynie, która wprowadziła je do wewnątrz Kościoła. W najnowszym filmie od PCh24.pl, z miłości do Kościoła, Matki naszej, pokazujemy jak tolerowanie homoseksualnego lobby doprowadziło do pogwałcenia praw najsłabszych, o których hierarchowie Kościoła powinni troszczyć się szczególnie.

Historia wielu nieposłuszeństw

Liberalizm obyczajowy w kontaktach międzyludzkich, będący efektem rewolucji seksualnej 1968 roku, jawne sprzeciwienie się Pawłowi VI i nauczaniu Kościoła o moralności i etyce seksualnej, brak reakcji na czyny homoseksualne, zezwalanie na kontakty między mężczyznami w seminariach, uległość wobec wykorzystujących swoją pozycję biskupów i hierarchów. Tak oto nieposłuszeństwo tych, którzy powinni odpowiadać za Kościół, jego ustawiczny rozwój oraz zdobywanie kolejnych dusz ludzkich, stało się rakiem trawiącym Go od środka.

Wojna dwóch światów

Kościół podzielił się na dwie klasy: rządzącą – kapłanów homoseksualnych i niższą, robotników. Ci pierwsi są promowani, wysyłani na studia w Rzymie, zasiadają w ważnych Kongregacjach, służą radą kardynałom i papieżom. Ci drudzy, muszą walczyć o dobre imię Kościoła, kiedy tylko winy pierwszych wychodzą na jaw. Chrystus obiecał, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, od nas zależy, kiedy wygramy tę wojnę. Jak jednak pokonać homoherezję i lawendową mafię? Jak pokonać zdrajców Kościoła? Co jest receptą na to zło?

Historia wielu nieposłuszeństw

Liberalizm obyczajowy w kontaktach międzyludzkich, będący efektem rewolucji seksualnej 1968 roku, jawne sprzeciwienie się Pawłowi VI i nauczaniu Kościoła o moralności i etyce seksualnej, brak reakcji na czyny homoseksualne, zezwalanie na kontakty między mężczyznami w seminariach, uległość wobec wykorzystujących swoją pozycję biskupów i hierarchów. Tak oto nieposłuszeństwo tych, którzy powinni odpowiadać za Kościół, jego ustawiczny rozwój oraz zdobywanie kolejnych dusz ludzkich, stało się rakiem trawiącym Go od środka.

Wojna dwóch światów

Kościół podzielił się na dwie klasy: rządzącą – kapłanów homoseksualnych i niższą, robotników. Ci pierwsi są promowani, wysyłani na studia w Rzymie, zasiadają w ważnych Kongregacjach, służą radą kardynałom i papieżom. Ci drudzy, muszą walczyć o dobre imię Kościoła, kiedy tylko winy pierwszych wychodzą na jaw. Chrystus obiecał, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, od nas zależy, kiedy wygramy tę wojnę. Jak jednak pokonać homoherezję i lawendową mafię? Jak pokonać zdrajców Kościoła? Co jest receptą na to zło?

Nasze dzieło powstanie dzięki Waszemu wielkodusznemu wsparciu. Dołóż swoją cegiełkę do kwoty 15 000 zł i pomóż nam promować film pokazujący jak homoseksualne lobby chce zniszczyć Chrystusowy Kościół.

Miłość do Kościoła nakazuje nam walczyć o jego dobro! 
Tylko razem uda nam się pokazać niszczycielskie zło, jakim jest działalność lawendowej mafii!

15 000 zł

Zbiórka na promocję filmu

ZEBRALIŚMY

17 164 zł

POZOSTAŁO

0 zł

0%

Dzięki Waszemu wsparciu udało nam się zebrać potrzebną kwotę do powstania filmu pt. „Lawendowa mafia”.

To także wasze dzieło!

50 000 zł

Zbiórka na film

„Lawendowa mafia”

ZEBRALIŚMY

50000 zł

POZOSTAŁO

0 zł

0%

Wesprzyj promocję filmu!

Dzięki bezpiecznemu i sprawdzonemu systemowi TPay, możliwe jest przekazanie datku:
Informujemy, że Państwa dane osobowe podane powyżej są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków (administratorzy danych osobowych), zwane dalej Stowarzyszeniami, w następujących celach: a) wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych osobowych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy oraz jej realizacji zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza wyłącznie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem przez każde ze Stowarzyszeń w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności każdego ze Stowarzyszeń – przetwarzanie w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu każdego ze Stowarzyszeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA”). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenia powyżej wskazanych celów statutowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres do korespondencji lub adres e-mail każdego ze Stowarzyszeń tj.: na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: [email protected] lub adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:[email protected] Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz każdego ze Stowarzyszeń usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez każde ze Stowarzyszeń (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o tożsamych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez każde ze Stowarzyszeń działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.